Qëllimi

Të jetë partner aktiv në procesin e krijimit dhe të formimit të të gjitha koncepteve, legjislacionit, modeleve dhe të vendimeve që janë të lidhura me mediat dhe të ndikojë në çështjet e mediale në Kosovë.

Të zhvillojë dhe të mbrojë interesat e njerezve te medias në Kosovë. 

Të fuqizioj dhe zhvilloj mediat e shkruara dhe elektronike- online dhe audiovizive

Të përfaqësojë strukturën dhe anëtarësinë e vet para institucioneve vendore, qeveritare dhe publike në Kosovë.
Read More

Aktivitetet

Trajnime për redaktor, gazetar, kameraman dhe montazher, krijim të mundësive për gazetar të rinj.
 
Lansim të portaleve online ne fusha specifike, shkëmbim përvojash me gazetar anembanë botës.

Vizita studimore. 

Mund të shfrytëzojë shtypin ditor, javor dhe mujor, si dhe mediumet e tjera për ngritjen e vetëdijes së bartësve të institucioneve, të publikut dhe gjithë shoqërisë kosovare për rëndësinë e medieve dhe nevojën për zhvillimin dhe mbrojtjen e tyre.
Read More

Kush jemi ne?


TOPLAJM është organizatë joqeveritare që merret me zhvillimin dhe mbështetjen e medieve.

TopLajm dhe stafi i saj janë të specializuar në fushën e medieve online.

Anëtarët e kësaj organizate përbëjnë shumicën e elitës gazetareske në Kosovë.

Read More