Aktivitetet

Trajnime për redaktor, gazetar, kameraman dhe montazher, krijim të mundësive për gazetar të rinj.
 
Lansim të portaleve online ne fusha specifike, shkëmbim përvojash me gazetar anembanë botës.

Vizita studimore. 

Mund të shfrytëzojë shtypin ditor, javor dhe mujor, si dhe mediumet e tjera për ngritjen e vetëdijes së bartësve të institucioneve, të publikut dhe gjithë shoqërisë kosovare për rëndësinë e medieve dhe nevojën për zhvillimin dhe mbrojtjen e tyre.